ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุพชาต ชุ่มชื่น
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :3-1 หมู่ 9 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Telephone :0892576889
Email :wkk3acth@wkk3.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา